VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
BORÅS
SV

Agenda 2030 formulerar målen för en hållbar utveckling och en hållbar värld. Det är snart 2030 och mycket behöver göras för att nå målen och skapa ekonomisk stabilitet, samhällelig rättvisa och begränsa klimatförändringarna.

Alla har ansvar för att bidra till att vända utvecklingen, inte minst offentligt finansierade verksamheter, verksamheter som uppmuntrar till entreprenörskap, som Drivhuset har stora möjligheter att vara med i förändringen. Verksamheter som Drivhuset har en stor påverkan på framtidens bolag, då vi träffar nutidens studenter, kommande innovatörer, entreprenörer och intraprenörer. Vi kan få dessa individer att ha rätt inställning och ambition med sig ut i yrkeslivet. Vi kan vara med och få dessa individer att vilja göra skillnad.

Ambitionen är att hållbar utveckling, agenda 2030 och social innovation är väl integrerat i Drivhusets verksamhet från 2021 och framåt.

För mer info kontakta oss på boras@drivhuset.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!