VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
BORÅS
SV

Verktyg

Drivhuset coachar dig som student och entreprenör att skapa och utveckla din affärsidé till ditt drömföretag. På den här sidan hittar du några av de verktyg som du kan använda dig av när du utvecklar din affärsidé hos Drivhuset Borås.

Har du inte ännu bokat en kostnadsfri vägledning eller vill boka en till?

Business model canvas

Business Model Canvas är ett strategisk affärsverktyg som används för att utveckla nya affärsmodeller och som beskriver verksamhetens olika delar.
I Drivhusets BMC finns även två hållbara delar.

Ladda ned Business Model Canvas

Ladda ned Ifyllbar Business Model Canvas

Värdeskaparen

I verktyget Värdeskaparen arbetar du med att utveckla din affärsidé/dina produkter och tjänster att möta kundens behov/problem och efterfrågan.

Ladda ned värdeskaparen

Empatikartan

Empatikartan är ett verktyg som hjälper dig att få en djupare och mer personlig förståelse av kunden. Vad känner, säger, tänker och gör dina kunder?

Ladda ned Empatikartan

Kundresan

Verktyget Kundresan hjälper dig att förstå kundens upplevelser av ditt erbjudande som en resa genom interaktioner och över tid. Syftet är att förstå hur upplevelsen av en produkt/tjänst påverkar din kund och ditt varumärke – vilka kundvärden du skapar eller saknar.

Ladda ned Ifyllbar Kundresan

Lean Canvas

Lean Canvas är ett verktyg som bygger på den populära Lean Startup-metodiken som går ut på att snabbt få igång och testa en affärsidé för att se om den håller, är lönsam och genomförbar. Få en översikt av din affärsplan på en enda sida och se snabbt vilka möjligheter som finns.

Ladda ned Lean Canvas

Möjlighetskartan

Möjlighetskartan är ett verktyg för att kartlägga dina personliga resurser som kan vara till användning för dig i idégenerering eller utvecklingen av din affärsidé. Vad har just du för kompetenser och möjligheter när det gäller företagande? Identifiera vad du tycker är roligt, vad du är bra på och inom vilket område du skulle behöva ta hjälp av någon.

Ladda ned Möjlighetskartan

Partnerkartan

Partnerkartan är ett verktyg för att arbeta fram samarbetsmöjligheter mellan dig och en möjlig partner. Verktyget hjälper dig att lista dina möjliga partners, hur ni skulle kunna samarbeta, vad ni har för resurser och varför ni skulle vilja bli partners.

Ladda ned Partnerkartan

Pitchens byggstenar

Pitchens byggstenar är en mall som hjäper dig att utforma en säljande pitch som berättar vilket värde din produkt ger dina potentiella kunder – på det sättet förstår publiken värdet av ditt erbjudande på marknaden.

Ladda ned Pitchens Byggstenar

Kom ihåg att Drivhuset erbjuder dig kostnadsfri vägledning och affärsutveckling av din affärsidé. Boka in en vägledning genom att klicka på knappen nedan. Under vägledningen hjälper vi dig att arbeta med verktyg och metoder för att din affärsidé ska bli livskraftig på marknaden. Under vägledningen utgår vi ifrån dina behov och din specifika situation. Du behöver inte förbereda någonting. Drivhusets vägledningar är alltid kostnadsfria och sker under sekretess.

Verktyg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!